Ik help uw patiënt(e) met op-maat dieetadvies om samen met u grotere stappen te laten zetten bij herstel.
Op die manier krijgt het lichaam de juiste voedingsstoffen die het hiervoor nodig heeft.

Het lichaam gebruikt voedingsstoffen als werkmateriaal. Het gaat om de verhouding tussen de macronutriënten. Denk ook aan de aanvoer van een goede hoeveelheid van de essentiële aminozuren, de essentiële vetzuren, vitamines en mineralen; voedingsstoffen die het lichaam niet zelf kan maken, maar wel nodig heeft voor een goed lopende stofwisseling. Het gaat om de juiste kwaliteit en om de juiste kwaliteit; passend bij de (herstel)fase.

De meeste patiënten hebben geen idee welke voeding het best bij hun lichaam past – mede een reden waarom zij in de conditie zijn die hen in uw spreekkamer brengt. Er is zo veel (tegenstrijdige) informatie over voeding; wat klopt nu wel en wat klopt nu niet …

Vaak klopt het feit wel, maar heeft de context meer nuances nodig.

Het is echter een gepuzzel om te vinden wat de juiste voeding is; dat is mijn passie. Uw verwijzing helpt hierbij.

Speciaal aandachtsgebied van Jacqueline:
Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) > buikpijn, diarree/obstipatie,
Voedselovergevoeligheid; vooral voedselallergie en voedselintolerantie (oa gluten),
Depressieve gevoelens,
Vermoeidheid en/of hoofdpijn,
Long covid.

Persoonlijk traject

Met een afgerond begeleidingspakket bereikt uw patiënt(e) een betere gezondheidswinst dan met enkele consulten. Vergelijk dit met het niet afmaken van een antibioticumkuur; het nodige veranderwerk wordt bij de traditionele dieetaanpak vaak niet snel behaald, waardoor grote kans op terugval naar de oude -niet gunstige- voedingsgewoonten die de pathologische conditie mede hebben laten ontstaan.

Daarom werk ik sinds 2014 hoofdzakelijk met kortere en langere persoonlijke op-maat trajecten. Het meest effectieve en meest gekozen programma is Bouw een Sterke Buikbasis. De zorgverzekeraar draagt bij, afhankelijk van de polis van uw patiënt(e).

De gewenste gegevens om op uw verwijzing uw patiënt goed te kunnen begeleiden zijn:

 • naam, adres, pc plaats, geboortedatum
 • uw diagnose
 • uw dieetvoorschrift
 • uw handtekening, stempel
 • datum van verwijzing

En verder is de volgende informatie zeer gewenst:

 • medicatie van uw patiënt
 • uitslagen van recente relevante onderzoeken
 • uw wens met betrekking tot rapportage

Naast algemene diëtetiek zijn mijn speciale aandachtsgebieden; dieettherapie bij

 • Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)  > Opgeblazen buik, buikpijn, diarree/obstipatie,
 • Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) > PDS in combinatie met vermoeidheid,
 • Voedselovergevoeligheid; vooral voedselallergie en voedselintolerantie (oa gluten),
 • Depressieve gevoelens als gevolg van dysbiose,
 • Vermoeidheid en/of hoofdpijn,
 • Long covid.

“Of je jouw doel behaalt of niet, hangt af waar je het proces stopt”

Programma

Sinds enkele jaren werk ik alleen met dieetprogramma’s, waarvan de meest effectieve en gekozen is Bouw een Sterke Buikconditie.
Hierdoor voorkomt de patiënt* dat hij te vroeg afhaakt als diens conditie nog niet optimaal is: vergelijk dit met het halverwege een antibioticumkuur stoppen. Met dit programma begeleid ik uw patiënt totdat deze niet alleen de klachten duidelijk heeft verminderd, maar ook in een betere conditie is om terugval tegen te gaan. Uw patiënt kan altijd contact opnemen voor een gratis informatie- en kennismakingsgesprek; het tenslotte ook ‘klikken’.

Praktische gegevens van Bouw een Krachtige Buikconditie (BKB)
– duur; rond 13 weken;
– een ruim gesprek met uitleg, doel stellen en plannen maken;
– drie voorgangsgesprekken;
– begeleidende opdrachten om steeds een onderdeel van de nieuwe voeding aandacht te geven,
zodat het proces in overzichtelijk per stap gebeurt;
– onbeperkt vragen stellen via whatsapp of email.
Het gaat erom dat de patiënt zo groot mogelijke gezondheidsstappen vooruit zet; als daar antwoorden op vragen voor nodig zijn, is dat nodig. Het gaat er immers primair om dat uw patiënt zijn gezondheidsdoel haalt en niet dat hij een leuk programma volgt …

De investering voor het programma is 490 euro, waarvan de zorgverzekering een (groot) deel vergoedt. De grootte van het deel hangt af van de -aanvullende- polis. Vanuit de basisverzekering is dit rond 120 euro als de eigen bijdrage van 385 euro op is. Ik bespreek dit met uw patiënt tijdens het oriënterend gesprek, zodat de patiënt hierin een doordachte keuze kan maken. Het overgrote deel van de patiënten wil eindelijk van de buikklachten af en ziet de investering het ook als educatie.

*Natuurlijk kunt u altijd ‘patiënte’ en ‘zij’ lezen.

Werkwijze

Naar aanleiding van uw verwijzing neem ik een voedingsanamnese af. Hierin informeer ik naar de klachtengeschiedenis en naar de levenswijze van uw patiënt. Ook vult uw patiënt mijn Metabole Screeningslijst in. Dit alles geeft mij een beeld van wat er nu speelt en hoe de algemene conditie van uw patiënt is.
Hierna informeer ik wat uw patiënt al weet over zijn diagnose en wat dat betekent voor het eten. Ik krijg dan ook een indruk over diens relevante anatomische en pathologische kennis, diens lichaamsbeeld en ziekte-inzicht. Hiermee kan ik de compliance inschatten – welke voor de programma’s altijd hoog is.

De ervaring heeft mij geleerd dat de meeste patiënten weinig idee hebben wat er eigenlijk met hun lichaam aan de hand is. Naar aanleiding van metaforisch beeldmateriaal geef ik hen een korte ‘workshop relevante anatomie-pathologie’. Als uw patiënt namelijk een idee heeft hoe het ‘zieke’ deel van zijn lichaam behoort te werken, kan hij veel beter inschatten welke invloed zijn voedingskeuze heeft op zijn herstelproces.
Daarna stel ik een raamwerk dieettherapie op met een persoonlijke variatielijst; voorbeeld dieettherapie.

Twee of drie weken later evalueer ik met uw patiënt of alles naar wens verloopt; Hoe voelt hij zich? Veranderen de klachten al? Krijgt hij genoeg binnen? Heeft hij geen hongergevoel? Heeft hij genoeg variaties? Kan hij de  dieettherapie volhouden? Zo nee, wat heeft hij nodig om het wel te kunnen volhouden? Soms is dat informatie, soms tips hoe hij het gezin erbij kan betrekken, soms speelt gebrek aan motivatie om te herstellen een rol.

Bij consulten op afspraak: afhankelijk van het gewenste resultaat spreken wij het volgende consult over kortere of langere termijn af. Patiënten die nog onzeker zijn over hun helingsproces komen wat vaker. Patiënten die een goed beeld hebben hoe de voeding van de dieettherapie hun helingsproces beïnvloedt, vragen om langere tussenpozen.

Rapportage

Ik rapporteer u schriftelijk wanneer u mij dat vraagt; als uw patiënt de dieettherapie start, wanneer er iets speciaals is en wanneer hij stopt. U kunt op uw verwijzing aangeven of u meer of minder rapportages wenst en of u rapportages uitsluitend via de e-mail wenst. Graag dan uw e-mailadres vermelden.

Biochemie en Constructie

Als blijkt dat de dieettherapie het helingsproces bespoedigt, maar niet snel genoeg naar de zin van de patiënt, heb ik de optie om vanuit mijn diepere kennis van technische constructieleer en van de biochemie (orthomoleculaire geneeskunde) specifieke levensmiddelen en/of voedingssupplementen voor te stellen. Ik leg de patiënt hierbij altijd uit voor welk biochemisch proces ik welk supplement adviseer, zodat de patiënt kan aangeven of hij hiermee akkoord wil gaan. Orthomoleculaire geneeskunde is in mijn praktijk een hulpmiddel. Ik verkoop geen supplementen en zet ze ook niet standaard in. U hoeft niet te vrezen dat u patiënt met een schoenendoos onnodige en dure supplementen de deur uit gaat. Ook mag u ervan uitgaan dat er veel onderzoek is gedaan op dit gebied.
Zie onder andere: www.ncbi.nlm.nih.gov en www.medscape.com.

Specifieke Bijscholing

 • Laboratoriumdiagnostiek; interpretatie van lab-uitslagen
 • Hemopyrrollactamurie: recycling van micronutriënten
 • Darmflora: samenstelling en voeding

Voordrachten, Presentaties en Educatie oa

 • MBOG-congres Papendal Arnhem 2013: Hartige Voeding
 • Weekendschool Nijmegen: Voeding en Zintuigen
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen; Voeding en Diëtetiek, stagebegeleiding 4e jaars
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Voeding en Diëtetiek; gastcollege FODMaP
 • ROC Nijmegen: Medische Vakken en Terminologie
 • Vita Opleidingen Zeewolde: Voedingsleer
 • Terreel (voorheen ANZN) Eindhoven: Voedingsleer Basis en Therapeutische gespreksvoering
 • OrthoLinea Waalre: MBOG, samen sterk
 • SOE Doorn: MBOG, samen sterk
 • Congres Iasi Roemenie (Engels en Duits): zin en onzin van voedingssupplementen
 • Internationaal Congres voor Diëtisten (Engels), Helsingor Zweden: voordracht en workshops Health Counselling

Saboterende emoties aanpakken

Als ik tijdens de consulten sterk het vermoeden krijg dat de klachten en/of langzaam herstel sterk beïnvloed wordt de emotionele sabotage, stel ik behandeling met de efficiënte en bijzonder vriendelijke analyse- en therapiemethode van de neuro-emotionele integratie (NEI) voor. Via een spiertest op vegetatieve respons en een speciaal vragenprotocol ontdekt uw patiënt heel snel óf emotionele sabotagegewoonten een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van zijn klachten en als dat zo is, welke dat is/zijn. Als de patiënt deze emoties exact heeft kunnen benoemen, weet hij vaak ook hoe hij ze moet oplossen. Ik gebruik daarbij onder meer een eye movement–methode, mede bekend uit psychotherapie als EMDR.
Patiënten geven aan deze methode bijzonder prettig te vinden, omdat zij nare belevenissen uit het verleden niet hoeven te herbeleven. Het herkennen en erkennen van de emotie en daarna het kiezen voor het loslaten, is in bijna alle gevallen voldoende om deze saboteur te laten gaan. Het gehele genezingsproces versnelt hierdoor. De patiënt geeft aan of en hoe vaak hij een NEI-sessie wil ondergaan. De NEI-sessie valt niet onder de standaard dieetbehandeling.

Ervaringen van anderen

“Ik kwam bij Jacqueline terecht op voorspraak van een gezamenlijke vriendin. Ik had veel last van vermoeidheid en van mijn darmen en wilde daar wat aan doen, maar wist niet wat.
Jacqueline heeft met mij een uitgebreid gesprek gevoerd en mij uitgelegd hoe de darmen werken. Ik kreeg daarna een dieetadvies en adviezen voor supplementen van haar.

In het begin was het echt puzzelen wat wel en wat niet goed zou gaan en dat vond ik best lastig, omdat ik eigenlijk de energie niet had om van alles uit te proberen. Ik moet op zo veel dingen letten in verband met mijn combinatie van stofwisselingsziekten … Maar we hebben volgehouden.

Door de gesprekken die wij via de beeldtelevisie hebben gevolgd heeft Jacqueline steeds suggesties gegeven en ik heb dingen uitgeprobeerd. Ik merkte wel dat ik in het begin behoorlijk vastzat in de patronen die ik als kind in verband met mijn diabetes móest volgen. Ik vond het daarom heel wat om daarvan af te wijken, maar daardoor heb ik wel nieuwe dingen geprobeerd. Bijvoorbeeld om de rest -of een tweede portie van de warme maaltijd met vlees en groente ’s morgens te eten. Dat zou ik nooit bedacht hebben, maar dat bevalt me heel goed.

Ik vond de gesprekken heel fijn, omdat ik mijn vragen kon stellen en ook veel antwoorden heb gevonden. Niet alles, maar dan kan ook niet.
Ik vind het fijn zoals het is gegaan en zou mensen met darmklachten wel adviseren om naar Jacqueline te gaan. Je kunt met je voeding meer doen dan dat ik in het begin dacht.”

Brabander

“Fijn programma met een goed resultaat. Jacqueline heeft hart voor haar werk en maakt veel duidelijk met tekeningen. Dit is vooral fijn als Nederlands je moedertaal niet is. Ik kreeg de tijd om mijn vragen te stellen. Jacqueline kon mij door haar uitleg goed motiveren om niet alleen te luisteren naar de uitleg, maar ook om deze uit te voeren. Het resultaat was dan ook dat mijn score op de metabole screening van begin februari dit jaar tot nu eind juli van 123 daalde naar 37. Deze metabole screening was ook fijn om in te vullen, zodat ik goed kon volgen wat er in mijn lichaam gebeurde en vooral dat -en waar- ik resultaten heb geboekt. De verbeteringen blijven nog steeds verder gaan. We gaan over drie maanden weer overleggen. Onder andere is mijn huid ook veel beter, mijn darmen werken werken weer bijna helemaal goed.

Ik zou mensen met buikklachten zeker adviseren om naar Jacqueline te gaan – of via de Skype als je te ver weg woont.”

Dina, studente, Wageningen

Diana

Sinds  minimaal 2 jaar heb ik last van huidklachten. Van  een  rode huid in mijn gezicht  en hals. Het is heel vervelend en af en toe werd ik er moedeloos van. Ik had steeds sterk t gevoel dat t naast stress ook met mijn voeding te maken had. Eerder was ik al bij een dermatoloog , een allergoloog en vanuit het ziekenhuis bij  een reguliere diëtiste geweest. Daar kwam weinig uit.

Op de Gezondheidsbeurs kwam ik Jacqueline Gerrits  tegen. Ik voelde meteen dat het goed  zou zijn om met haar in zee te gaan. Ze heeft een duidelijk verhaal, kan goed verbanden leggen en daarbij heeft ze  een orthomoleculaire achtergrond.  Inmiddels had ik zelf al veel  voedingsmiddelen buitengesloten en zag door de bomen het bos niet meer. Ik had behoefte aan een  nieuwe balans. En wilde het FODMaP-dieet doen om te zien wat bij mij past.
Na een fijne uitgebreide intake, waarbij alles op een rijtje werd gezet, hebben we een plan gemaakt. Ik heb een basisdieet gekregen en allerlei supplementen om weer tot een goed balans te komen.
Het dieet wordt regelmatig tijdens evaluatie gesprekken bijgesteld en uitgebreid,
Het fijne is dat Jacqueline altijd te bellen, appen en mailen is zodat er altijd meteen antwoord was op alles waar ik tegenaan liep.
Nu 3 maanden verder gaat het veel beter. Mijn huid is nog niet altijd helemaal rustig, maar ik ben dik tevreden. Ik heb veel meer inzicht in voeding gekregen en in wat het met me doet. De balans is grotendeels hersteld.
Het is een aanrader om bij klachten samen met Jacqueline de puzzel van de voeding die al dan niet bij je past te gaan maken.

Marianne

Na een hele poos te hebben getwijfeld, heb ik toch besloten om Jacqueline een bericht te sturen. Meteen de volgende dag had ik een intake met Jacqueline en ik kon diezelfde week naar haar toe. Dat was voor mij heel prettig, zo kon ik meteen doorpakken. Jacqueline heeft veel verstand van zaken en ze legt alles geduldig en uitvoerig uit. Ze heeft me geleerd hoe complex, of beter gezegd hoe bijzonder, je lichaam in elkaar zit. Alles staat met elkaar in verbinding. Na het eerste gesprek ben ik meteen begonnen met druppels en het effect daarvan was al snel merkbaar.

Ik had dagelijks last van diarree, dat werd al snel minder. Daarnaast heeft Jacqueline een lijst gemaakt met voedingsmiddelen die wel/niet goed zijn voor mijn darmen. Dat heeft geresulteerd in nauwelijks nog diarree. Ook hebben we gekeken naar de last van mijn migraine en daar slik ik nu een supplement voor. Ik ben er recentelijk mee gestart maar ben wel voorzichtig optimistisch. Tot slot kan ik nog melden dat ik betere nachten heb, ik slaap geregeld hele nachten door. Jacqueline is laagdrempelig benaderbaar en weet je telkens weer gerust te stellen of moed te geven om door te gaan. Ze geeft adviezen maar zal je tot niets verplichten, dat voelt erg prettig! Persoonlijk ben ik nog niet waar ik zijn wil qua energie maar ik ga verder met alles wat ik van Jacqueline geleerd heb! Nogmaals bedankt voor alle steun, inzichten en adviezen en we blijven contact houden.
Hartelijke groet, Judith, Nijmegen

Judith

“Gezien mijn beperkingen na een schildklierverwijdering had ik niet verwacht dat ik op een prettige manier en zonder een hongerdieet zou kunnen afvallen. Ik kwam op specifieke verwijzing van mijn huisarts bij Jacqueline gerecht.
Door iedere maand de lijsten (metabole screening) in te vullen, kijk je met veel aandacht naar jezelf. Er staan veel vragen op, waardoor ik veel dingen had om aan te denken. Nu kon ik zien dat veel klachtjes die ik in het begin bijna helemaal of helemaal zijn verdwenen.. Dan merk je veel meer. Het zou mij anders nooit zijn opgevallen.  Je leert op een andere manier naar je lichaam te kijken.
De tijdsduur van de gesprekken in het programma is fijn; ze zijn langer en daardoor kun je veel dieper op vragen ingaan.  De opdrachten van het programma waren voor mij niet heel erg van belang geweest, maar wel goed om ze te krijgen. Ik vond vooral het dieetadvies/ de lijst fijn en daarover steeds te kunnen praten.
De hele combinatie was voor mij heel positief.
Het bedrag was ook niet absurd hoog. De prijs/kwaliteit-verhouding van het programma van zeker goed en ik zou het aanraden.”

Geert

Tips
Prille zwangerschap is een uitdagende startsituatie: qua energie, darmwerking en nieuwe eetbehoeften. Achteraf beschouwd was ik graag niet in verwachting aan het buikconditieprogramma begonnen.
De opdrachten tussentijds hielden goed bij de les. Wel had ik het fijn gevonden als deze meer maatwerk op individu afgestemd waren geweest. Denk aan koppeling van de opdrachten aan specifieke observaties spijsvertering, advies uit consult, Msc en verankering in eigen LML. Dat maakt het proces beter behapbaar en duidelijker in richting :-)

Tops
Het buikconditieprogramma van Jacqueline heeft mij een hernieuwd bewustzijn gebracht van wat voeding is, doet en wat er bij mijn systeem past.
Onmisbare kennis en kunde, vanuit consult, uitgeschreven plan en praktische opdrachten!
Het leerde te luisteren naar de signalen van het lichaam en zo een maaltijdprogramma te ontwikkelen dat echt past.
Het vraagt een flinke inspanning en tijdsinvestering, om te komen van inzicht naar een ander voedingspatroon.
Met als welkom resultaat: een nieuwe manier van eten, een fundering om op voort te bouwen!
Jacqueline gaat fijn, systematisch, toegankelijk, holistisch en bevlogen te werk om haar ruime expertise over te dragen.
Nog elke dag met het gezin profijt van de maaltijdplanning en inzichten opgedaan tijdens het traject. Dankjewel Jacqueline!
Jiska, Den Haag; juni 2021

Jiska

Hopelijk alles goed met je. Met mij in ieder geval wel. Al sinds eind mei geef ik mijn huid iedere dag een 8. Ongelooflijk. Geen vlek te bekennen. Nog enigszins vaag waardoor dat komt, maar ik denk door de goede voeding en vitamines. Donderdag hoef ik niet te bellen. Er valt echt niks te bespreken, t is helemaal oké. .. In ieder geval  nogmaals heel veel dank voor alles!!! Ik heb veel aan je gehad. Ik kom zeker bij je terug als t nodig is.

Marianne