Privacybeleid en -verklaring (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming ingegaan.
Natuurlijk waren uw gegevens daarvoor ook beschermd; iedere medicus en paramedicus heeft immers bij het afstuderen een eed gezworen om u naar beste weten en kunnen te helpen en beschermen. Daar valt integriteit en geheimhouding al onder. Rest met name de gegevens die vooral voor eigen commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voedingsadviesbureau Vitality, hierna Vitality, heeft als beleid dat zij alleen die gegevens verzamelt die in het belang zijn van uw behandeling. U kunt op ieder gewenst moment aangeven dat u gegevens wilt veranderen of laten weghalen.

Vitality verzamelt alleen die gegevens van u (uw organisatie) die voor ons allebei in het belang zijn voor de beste behandeling, communicatie en bedrijfsvoering:

 • naam en geboortedatum: om u correct te kunnen identificeren (er zijn veel mensen met dezelfde voor- en achternaam, maar weinig die dan ook op dezelfde dag zijn geboren) > alleen bekend bij mij en bij u > wordt alleen gedeeld met personen/functionaris waar u toestemming voor geeft.
 • adres voor toesturen van factuur/ informatie in het kader van uw behandeling/ informatie van/over mijn praktijk; bijvoorbeeld agenda van georganiseerde activiteiten > deze informatie deel ik zonder uw toestemming niet met derden. Informatie die ik deel is altijd in het kader van uw behandeling; mogelijke deelpartijen: uw behandelend (bedrijf) arts, uw behandelend therapeut, uw partner, uw ouder(s)/verzorger(s); uw kind(eren); uw juridisch adviseur; mijn collega-vervanger.
 • ik archiveer geen portret of verzamelafbeelding waarop u herkenbaar bent afgebeeld, tenzij met uw toestemming.
 • emailadres voor communicatie, toesturen factuur/ informatie in het kader van uw behandeling/ informatie van/over mijn praktijk; bijvoorbeeld agenda van georganiseerde activiteiten  of een nieuwsbrief. Ik deel deze e-mailgegevens niet zonder uw toestemming.
 • Vitality verzamelt alleen relevante financiële gegevens in het kader van goede bedrijfsvoering, zoals factuurgegevens en uw bankgegevens voor controle. Hiervoor kunnen relevante gegevens worden gebruikt door een beëdigde derde partij, zoals een accountant of een betaaldienst. Vitality werkt hierbij met een derde partij met een AVG-verklaring. Vitality verzamel geen gegevens zoals bsn-nummer; pincodes; verzekeringsgegevens of KvK-nummers; tenzij deze relevant zijn binnen uw behandeling en/of mijn bedrijfsvoering èn met uw toestemming.
 • Vitality verzamelt gevoelige gegevens zoals ras en geloofsovertuiging alleen als deze relevant zijn voor het inschatten van uw rasgerelateerde gezondheidsrisico’s en/of geloofsovertuigingsrelevante voedingsvoorschriften, en met uw toestemming.
 • uw medische gegevens voor zover deze relevant zijn voor een goede inschatting van uw basisgezondheid en voor het ontwerpen van een goed behandelingsplan, inclusief de aanpassingen naar aanleiding van uw herstelfases.
 • u kunt altijd aangeven welke gegevens u per se niet genoteerd wenst te hebben, zowel tijdens het noteren als achteraf. U kunt altijd uw toestemming voor het verzamelen van specifieke gegevens, intrekken. U kunt uw eigen gegevens in uw eigen dossier altijd wijzigen, waarbij u steeds als basis neemt welke gegevens Vitality nodig heeft om uw de best mogelijke behandeling te bieden. Als uw dossier door u direct toegankelijk is, kunt u gegevens zelf wijzigen, aanvullen of verwijderen.
 • uw gegevens staan beveiligd achter minimaal twee wachtwoorden of in een afsluitbare kast.
 • uw dossier wordt zeven jaar na ons laatste contact verwijderd/ vernietigd van zowel de actieve directory als van de backups. Uit ervaring blijkt dat de omstandigheden bij terugkeren na deze periode zodanig zijn veranderd dat het beter is om een nieuw dossier te starten
 • gegevens uit openbare bronnen, denk aan gegevens die u op openbare social media plaatst of in vrij toegankelijke commerciële bronnen, kunnen worden verzameld zonder uw nadrukkelijke toestemming.
 • als u het gevoel heeft dat Vitality uw persoonsgegevens niet correct behandelt, verzoek ik u dit bij Vitality te melden, zodat dit gecorrigeerd kan worden. Blijft de correctie bij herhaald verzoek niet naar uw wens, heeft u het recht om dit aan te geven bij de Autoriteit Persoonsbescherming.
 • voor Privacy and Cookies: zie elders op de website.
 • uw dossier is opgesteld in het Nederlands. Naar behoefte kunt u dit tegen betaling via Vitality laten vertalen in een door u gewenste taal.
 • op alle aspecten is het Nederlands recht als eerste van toepassing.
 • voor zaken die met bovenstaande nog niet zijn geregeld, kunt u contact opnemen.

In situaties waarin u aangeeft of suggereert uzelf, anderen of Vitality moedwillig te (willen) schaden, gelden deze privacyregels niet.