Leveringsvoorwaarden

Geldig vanaf 01-04-2016. 

 

1. Verklaring van de gebruikte woorden en begrippen

Diëtist Jacqueline Gerrits   Eigenaar van Voedingsadviesbureau Vitality (vitality-jg.nl),  afgestudeerd aan de hbo-opleiding Academie Diëtetiek Nijmegen (1985) en in bezit van de wettelijke beschermde titel ‘diëtist’. In bezit van bewijs van bevoegdheid. Ingeschreven in het diplomaregister. Lid van de beroepsverengingen Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG)
Cliënt   Persoon die op eigen initiatief voedingsadvies vraagt.
Verwijzer   Huisarts, internist, dermatoloog, allergoloog, revalidatiearts, tandarts, verpleeghuisarts,  chirurg, maagdarmspecialist, reumatoloog, kinderarts, arboarts, bedrijfsarts, consultatiearts, homeopathisch arts, natuurarts of iedere andere BIG-geregistreerde arts.
Patiënt   Persoon die om dieettherapie vraagt naar aanleiding van het dieetvoorschrift van een verwijzend arts.
Dieet   Voeding die om medische redenen afwijkt van een normale voeding.
Dieetvoorschrift   Voorschrift van de verwijzend arts met betrekking tot de voeding in relatie tot diagnose.
Dieettherapie   Door de diëtist gemaakte vertaling van het dieetvoorschrift naar levensmiddelen, receptuur en leefstijladviezen.
Voedingsadvies   Advies over optimale voeding voor een gezond individu, aangepast aan levensfase en levensstijl.
Orthomoleculair geneeskunde   Visie dat het lichaam zich in conditie kan houden of brengen door de aanvoer van de in verhouding juiste hoeveelheid macro- en micronutriënten.
Neuro-emotionele integratie (NEI)   Analyse- en behandelmethode om saboterende emoties, overtuigingen, gedachten en gewoonten te vinden en corrigeren.
TEVP   Op maat behandel- en dieettraject voor een optimaal resultaat door een veranderd voedingspatroon, zowel op medische als op niet medische indicatie.
CE   Consulteenheid; tijd van het directe consultcontact.
IE   Indirecte consulteenheid; tijd die ik nodig heb om uw voeding te berekenen, literatuuronderzoek te doen, uw dieetontwerp te maken, uw verwijzer te rapporteren, overleg te plegen -na uw toestemming- en de administratie naar aanleiding van uw consult.
Toestemmingsformulier   Formulier waarmee u mij schriftelijk toestemming geeft om mijn behandelplan af te stemmen met uw andere behandelaar(s).


2. Algemeen
U huurt mijn kennis en kunde in om het dieetvoorschrift van uw verwijzend arts te vertalen naar een op maat dieetadvies of omdat u via de Directe Toegang Diëtetiek een dieetadvies wenst. Dit dieetadvies heeft als doel dat uw conditie zodanig kan verbeteren dat uw klachten daardoor sterk verminderen en zo mogelijk verdwijnen. 

3. Informatie
U verstrekt mij alle informatie die ik nodig heb om een goed dieetadvies samen te stellen.
Ik informeer u over de zaken die voor u van belang zijn om het resultaat van uw dieet tot een zo groot mogelijk succes te maken. Dit is de dieettherapie en -begeleiding. Ik kan u helaas geen succes garanderen, omdat daarvoor naast onze inzet op voedingsgebied vele andere aspecten een rol spelen.

4. Privacy
Alle informatie die u mij verstrekt, blijft bij mij en ik stel deze niet zonder uw schriftelijke toestemming via het toestemmingsformulier aan derden beschikbaar. Bij het invullen van uw dossier kunt u wel alvast aangeven met wie ik van u contact mag opnemen in het kader van de therapie. Binnen de dieettherapie valt wel mijn verplichting om aan uw verwijzend arts en huisarts relevante informatie over de voortgang te rapporteren. 

5. Tarieven
Zie voor de actuele situatie: Vergoedingen en Betaling. 
U ontvangt voor de start van het programma de factuur en u betaalt deze voor aanvang. Hiermee geeft u aan serieuze stappen te willen zetten voor uw eigen gezondheid. U geeft aan vertrouwen te hebben in de waarde van investeren in uzelf; dat motiveert zowel u als mij om de schouders er flink onder te zetten. U kunt de factuur daarna bij uw zorgverzekeraar indienen. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u uw relevante documenten, producten of diensten. Ik heb u mijn deel van het behandeltraject geleverd, ik ga ervan uit dat u uw deel levert en dat herinneringen niet nodig zijn. Na de 2e herinneringsnota wordt het verschuldigde bedrag door de administrateur verhoogd met de kosten van de extra administratie- of incassokosten.

6. Garantie
Voor de dieetpakketten die drie maanden of langer duren heeft u garantie; mocht u binnen twee weken na aankoop ondanks uw zorgvuldige overweging toch ontdekken dat het dieetprogramma niet bij u past, ontvangt u uw aankoopbedrag minus administratiekosten van vijftig euro, terug.

7. Afspraak en verhindering
U kunt via het centrale telefoonnummer 024-3584177 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een afspraak maken.
Mocht u verhinderd zijn, kunt u tot 24 uur van tevoren de afspraak kosteloos verzetten. Als u zonder bericht niet op de afgesproken tijd komt, krijgt u een rekening voor de voor u gereserveerde tijd. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

8. Wijzigingen
Ik maak alle wijzigingen met betrekking tot Voedingsadviesbureau Vitality, de activiteiten en voorwaarden bekend via deze website. De versie van de dag van onze afspraak geldt; anders geldt de op het moment geldende informatie.

9. Oneens
Mocht u het niet eens zijn met een advies of een ander aspect van ons contact, bespreek dat dan direct met mij. Ik kan u dan uitleg te geven over het dieetadvies, het advies aanpassen of samen met u een andere interventie kiezen, al naar gelang wij overeenkomen.
Mochten wij er absoluut niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. Informatie hierover vindt u op de website van mijn beroepsvereniging dcn-voedingsadvies.nl of mbog.nl.

10. Neprekeningen
Valse rekeningen worden niet betaald en de afzender ontvangt een tegenrekening van dubbele bedrag als sanctie. Het dubbele bedrag moet worden overgemaakt naar het goede doel dat op mijn factuur staat vermeld.